現在位置 / 義守大學 > 最新消息

義守大學佈告系統

公告主題 義守大學暨義联集團學行優秀獎學金申請 Đăng ký học bổng của trường ĐH Nghĩa Thủ và tập đoàn Nghĩa Liên dành sinh viên xu
公告內容

Điều kiện đăng ký:

  1. Sinh viên chính thức của trường
  2. Điểm tổng kết học kỳ trong top 3 của lớp, điểm hạnh kiểm đạt 80 điểm trở lên, không bị kỷ luật.
  3. Không nhận học bổng dành cho sinh viên nươc ngoài hoặc các loại học bổng khác của trường.
  4. Tham gia hoặt động tại các câu lạc bộ sinh viên hoặc làm tình nguyện viên vào học kỳ trước.

Điều 1 không bao gồm những sinh viên tốt nghiệp muộn, xin bảo lưu, xin thôi học và sinh viên học kỳ đang học học kỳ 2 năm thứ 4 đại học. 

Mức học bổng:

  1. Xếp thứ nhất toàn lớp: 10.000 Đài tệ
  2. Xếp thứ 2 toàn lớp: 8.000 Đài tệ
  3. Xếp thứ 3 toàn lớp: 5.000 Đài tệ

Sinh viên nào của trường có đủ điều kiện đề nghị tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng quan hệ quốc tế hoặc các khoa của trường.

張貼人 Celia