現在位置 / 義守大學 > 招生訊息 >

公告主題 Trường đại học Nghĩa Thủ
公告內容

Tháng 8 năm 1990 trường tiền thân là “học viên khoa học và công nghệ Cao Hùng” bắt đầu tuyển sinh. Đến năm 1997 được sự đồng ý của bộ giáo dục trường đổi tên thành “Trường đại học Nghĩa Thủ”. Phát triển đến ngày hôm nay trường đã thành lập các học viện như: Học viện khoa học và công nghệ, Học viện điện cơ thông tin, Học viện quản lý, Học viện ngôn ngữ - truyền thông, học viện Quốc tế và đã đăng ký xin thành lập Học viện y khoa. Tháng 9 năm 2006 phân viện YanChau đã được xây dựng liền kề với bênh viện Nghĩa Đại của tâp đoàn để đào tạo các khoa thuộc ngành y, phân viện trong tương lai sẽ được nâng cấp thành học viện y khoa.

張貼人 Trường đại học Nghĩa Thủ
日期 2009-07-20